2009/Dec/22

การตกกระไดพลอยโจนทำอะไรบางสิ่งที่ฉันเองก็คาดไว้บ้างแล้วนั้น

แม้เป็นช่วงสั้นๆ ในบางสถานที่ แต่ต่างเวลากัน

ก็สร้างความอัดอั้นคั้นเค้นให้กับอารมณ์คุกรุ่นได้พอสมควร

ถึงแม้ฉันไม่ทำ ฉันก็ต้องทำ ทั้งที่อยากจะตีรวน

เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะย้อนคิดให้ตะกอนอารมณ์พลุ่งโพย

Comment

Comment:

Tweet